Mestiza

Mestiza

Mestiza

[icon name=icon-map-marker] Address

858 Montery Street
San Luis Obispo, CA
93401

[icon name=icon-time]Bar Happy Hour

Tuesday – Sunday
Starting at 3:30pm

[icon name=icon-time]Dinner

Sunday, Tuesday, Wednesday
5:00 pm – 9:00 pm

[icon name=icon-time]Dinner

Thursday, Friday, Saturday
5:00 pm – 10:00 pm

[icon name=icon-time]Closed Mondays

[icon name=icon-phone] Contact

Phone
(805) 592-3202

Social Media
@mestizaslo