Sephora

Sephora

Sephora

[icon name=icon-map-marker] Address

1090 Court Street
San Luis Obispo, CA
93401

[icon name=icon-time] Hours

Monday – Friday
10:00 am – 9:00 pm

Saturday 
10:00 am – 7:00 pm

Sunday
11:00 am – 6:00 pm

[icon name=icon-phone] Contact

Phone
(805) 783-2200

Website
sephora.com

Social Media
@sephoraslo