Williams-Sonoma

slocoll_w6a9827

Williams-Sonoma

[icon name=icon-map-marker] Address

864 Monterey Street
San Luis Obispo, CA
93401

[icon name=icon-time] Hours

Monday – Friday
10:00 am – 9:00 pm

Saturday 
10:00 am – 7:00 pm

Sunday
11:00 am – 6:00 pm

[icon name=icon-phone] Contact

Phone
(805) 786-4160

Website
williams-sonoma.com

Social Media
@ws_slo